BEDRIJVENPARK DE VALLEI

De gemeente Ede heeft bedrijvenpark De Vallei ontwikkeld voor bedrijven die hoge eisen stellen aan goede bereikbaarheid én aan een inspirerende bedrijfsomgeving. Dankzij de ligging van De Vallei aan de A12 en nabij de A30 is de goede bereikbaarheid geborgd. De eisen qua architectuur, die zijn vastgesteld in het beeldkwaliteitplan, liggen op een hoger niveau. Dit draagt bij aan de hoogwaardige uitstraling van het terrein. Het bedrijvenpark is gericht op kantoorachtige bedrijven en bedrijven met een hoogwaardige productie.

Centraal gelegen

Centraal in Nederland, binnen een uur in de Randstad
en het Ruhrgebied. Op een steenworp afstand van
de A12 en de A30. Een gunstiger ligging voor uw onderneming dan op Bedrijvenpark De Vallei in Ede is bijna niet denkbaar.


AJ5A9091_herfstbomen_1200

Goed bereikbaar

Bedrijvenpark De Vallei is niet alleen per auto, maar ook
met het openbaar vervoer goed bereikbaar. Prima trein- en busverbindingen zorgen daarvoor. Ieder kwartier vertrekt
er een intercity richting Utrecht. In oostelijke richting
(Arnhem – Nijmegen) is dat zelfs zesmaal per uur.


Parkachtige setting

Het bedrijvenpark is aan de noordoostzijde begrensd met een aangelegd bos, en aan de westzijde door een groenzone.
Door het gebied loopt een dekzandrug welke wordt gebruikt als akker. Bij de situering van de bebouwing zijn de oude groenstructuren zoveel mogelijk gehandhaafd. Op de bouwkavels  is rekening gehouden met een groen ingerichte strook aan de wegzijde. Hierdoor ontstaat een parkachtige omgeving die het aantrekkelijk maakt om hier te verblijven.


ede-1

Hoogwaardig

Met de ontwikkeling van het bedrijvenpark De Vallei wordt een hoogwaardig segment aan het bedrijvenareaal toegevoegd. Aan de kwaliteit van de openbare ruimte en van de bebouwing is aandacht besteed om de gewenste uitstraling van het bedrijvenpark te waarborgen. Door vast te houden aan een hoogwaardige kwaliteit is investeren in vastgoed op het park aantrekkelijk.

In het hart van de Food Valley

Centraal in Nederland, in het hart van Food Valley. Op Bedrijvenpark De Vallei bent u gevestigd in een regio die gonst van de bedrijvigheid. Een ondernemende regio, die letterlijk en figuurlijk ruimte biedt aan een topsector met toekomst: voeding.
Food Valley bundelt ondernemerschap, onderzoek en kennis op het gebied van voeding. Een doelgericht samenwerkingsverband dat zich met hulp van technologische ontwikkelingen en innovatieve concepten inzet voor de productie van duurzame, gezonde voeding.

Acht gemeenten met in totaal zo’n 330.000 inwoners vormen de thuisbasis voor vele (inter)nationale bedrijven, kennisinstituten, research centra en opleidingen op het gebied van voeding. Wageningen Universiteit en Research Centre fungeert daarin als kennishart en topspeler op wereldniveau. Food Valley is hard op weg hét agrofoodcentrum van Europa te worden. Dat biedt een gezonde voedingsbodem voor nieuwe samenwerking, innovatie en groei. Kansrijk voor bedrijven die groeiend ondernemen.


Ondernemers in de vallei